Åbningstider

Telefon: Man- Fre: 10:00 til 13:00 Mail: Man- Fre: 09:00 til 16:00

Telefon

+45 44407549

Mail

kundeservice@lokal-energi.dk

Info om elpris.dk

Elpris.dk er statens el-pris sammeligningsside.

Elpris.dk kan give et estimat på hvad det koster for en 6 måneders periode, under nogle helt specifikke forudsætninger:

 • Man skal indtaste et så præcist årligt kWh forbrug som overhovedet muligt, samt korrekt postnummer
  • I nogle tilfælde skal man også vælge Net-selskab (man kan se HER hvilket Net-selskab man har)
 • Det er vigtigt at skelne imellem om det er:
  • Fastpris
  • Variabelpris
  • Introduktionspris produkt
  • Hvilke særlige betingelser der knytter sig til produktet
 • El-prisen er den samme alle dage og hver time i disse 6 måneder
  • Variabelt skifter hver time
  • Fastpris skifter ofte hvert kvartal
 • El-prisen er opdateret for alle el-selskaber
  • Meget ofte er priserne IKKE opdateret hos en del el-selskaber
 • Offentlige afgifter er opdateret i henhold til lovgivningen
  • El-afgiften er pt. IKKE opdateret og derfor forkert
 •  Transport og andre tariffer er fuldt opdateret for alle Net-selskaber (dem som ejer el-målere og el-kabler i vejen)
  • En del Netselskaber har ikke opdateret alle deres priser og enkelte har slet ingen priser

Med udgangspunkt i overstående, er det derfor vigtigt at man ikke tror at man indgår en aftale, baseret på den pris som Elpris.dk viser en.

Sagt på en anden måde: Elpris.dk laver IKKE et tilbud, men er blot en guideline.
Det vil altid være priser og betingelserne på vores side der er de gældende.

Hvorfor er min regning højere end normalt?

Hvis din regning er højere end forventet, så kan det skyldes flere ting:

 • El-priserne svinger meget for tiden. Du kan ikke nødvendigvis sammenligne en kWh pris i forrige kvartal med en kWh pris i nuværende kvartal.
 • Er dit estimerede forbrug nogenlunde korrekt? Hvis det er sat noget højere end dit faktiske forbrug, så kan første regning godt være for høj. Du kan med fordel kontakte vores kundeservice for at få det rettet til.
 • Hvis du har været tilmeldt et midlertidigt tilbud eller introprodukt, og det er sluttet, eller er du blevet afvist, så kan regningen godt være højere end man forventede.
 • Er du skiftet fra Variabel pris til fastpris eller omvendt, så kan din regning godt ændre sig.
 • Er dit reelle strømforbrug steget meget, så er det vigtigt at få undersøgt om du har en defekt vandvarmer, varmepumpe, en kraftig lampe der står tændt døgnet rundt (fx på loft eller gårdsplads)

Aktuel Fastpris kan altid ses på vores hjemmeside

Har du penge tilgode?
Jeg synes min regning ser forkert ud eller ikke stemmer?

Spørgsmål:
Min kWh-pris stemmer ikke overens med den pris jeg oprindeligt tilmeldte mig til?

Svar:
Vores fastpris opdateres i starten af hvert kvartal, hvor at den fastsættes for de næste 3 måneder. Så når du har været kunde hos os i 3 måneder eller mere, er prisen med stor sandsynlighed justeret.
Hvis du er kvartalsafregnet og din faktureringsperiode ikke følger kvartalerne, men går ind over kvartalskifte, kan din kWh-pris derfor være sammensat af kWh-prisen fra 2 kvartaler og således være et beregnet gennemsnit.

Spørgsmål:
Jeg har betalt mere/mindre end I skriver jeg har betalt under “Faktisk forbrug”?

Svar:
Vi får først verificerede forbrugstal inde midt i måneden efter måneden med det faktiske forbrug, så derfor er opgørelsen over “faktisk forbrug”, forskudt med 1-2 måned(er) og vil derfor nødvendigvis ikke dække præcis samme periode, som du tidligere har betalt Aconto for og derfor kan beløbet ikke sammenlignes, uden også at kontrollere perioden for selve opgørelsen (står i øverste ifm “opgjort forbrug”)

Spørgsmål:
På min BetalingsService står der at jeg skal betale for en periode jeg allerede har betalt for?

Svar:
Datoerne på BetalingService dækker for både opgjort periode og for Aconto periode.
Fx:Opgjort periode: 1/5-1/7, Aconto periode: 1/9-1/12 = BetalingsService Periode: 1/5-1/12

Hvis du har yderligere spørgsmål til din elregning, sidder vores kundeservice altid klar til at hjælpe dig.

Mit estimerede forbrug er helt forkert, hvad gør jeg?

Hvis dit estimerede forbrug er sat enten meget for højt eller lavt, så skal du blot kontakte vores kundeservice og fortæller os hvad du mener det estimerede forbrug ca. skal være. Vi forbeholder os ret til at beslutte det estimerede forbrug, hvis det foreslåede estimerede forbrug ikke er realistisk.

I langt de fleste tilfælde får vi overført det estimerede forbrug fra Energinet (er baseret på et tidligere faktisk forbrug på adressen). Får vi ikke det estimerede forbrug overført, spørger vi typisk kunden selv eller estimerer ud fra boligens størrelse og antal værelser på BBR, samt om der er registeret el-varme på adressen.

Hvorfor skal jeg betale hos 2 el-leverandører?

Når du skifter el-leverandør, så ender du ofte i en situation, hvor du får en regning fra din gamle el-leverandør og en fra den nye og disse kan sagtens, rent datomæssigt, overlappe hinanden.

Det er vigtigt at betale begge regninger og så afvente en slutopgørelse fra den gamle el-leverandør (senest 6 uger efter) for en evt. tilbagebetaling.

Hvis du ikke betaler begge, risikerer du at ende med berettigede rykkere og en evt. inkasso sag, som kan blive meget dyrt for dig.

Hvis det er svært for dig at betale evt. begge regninger og du er på nuværende
tidspunkt kvartalsafregnet, så bed evt. om at blive at månedsafregnet i en periode.

Der er et indbetalingskort på min regning, skal jeg betale det?

Hvis der står beløb på indbetalingskort, så skal det betales manuelt.

Hvis der står ‘xxx,xx’ i beløbsfeltet så gælder følgende:

BetalingsService:

 • Hvis du kan se betalingen på din betalingsoversigt, så skal du ikke betale via indbetalingskortet.
 • Hvis betalingen ikke fremgår af din betalingsoversigt, så skal du betale via indbetalingskortet.
 • Hvis du afviser betaling eller der ikke er penge nok på den tilmeldte konto, så skal du betale via indbetalingskortet.

Hvornår kan jeg opsige min aftale?

Du kan til hver en tid opsige aftalen hos os.

Hvis du flytter væk fra adressen, har vi et opsigelsesvarsel på: ‘Løbende måned, + 1 måned’, for at kunne sikre en overdragelse af måler til evt udlejer, ny lejer/ejer eller for lukning af strøm (medfører omkostning til lukning)

Du skal dog være opmærksom på at der kan være en binding på din aftale, dette kan ses på din kontrakt.

Hvad er pris inkl. Transport skatter og afgifter?

Fastpris:
For at kunne beregne Fastprisen pr. kWh, for netop din bolig, kræver det at vi kender din adresse (minimum postnummer), dit årlige forbrug og om du er registeret med el-varme (reduceret el-afgift).
Dette skyldes at netselskabernes afgifter og målerleje m.m. er forskellig fra netselskab til netselskab og nogle afgifter er faste pr. måned, hvor andre er pr. kWh.

Variabel pris:
Priser på kWh skifter hver time, så det er ikke muligt at give en estimeret kWh-pris der holder i mere end én time.

Hvad vil det sige at betale aconto?

Aconto betyder at du betaler forud for enter en måned eller for et kvartal.
Vi har acontobetaling, præcis som de fleste andre el-leverandører.
Forudbetalingen beregnes ud fra dit estimerede forbrug for given periode. I langt de fleste tilfælde får vi overført det estimerede forbrug fra Energinet (er baseret på et tidligere faktisk forbrug på adressen). Får vi ikke det estimerede forbrug overført, spørger vi typisk kunden selv eller estimerer ud fra boligens størrelse og antal værelser på BBR, samt om der er registeret el-varme på adressen.

På regning nr. 2 (Kvartalsafregning) eller regning nr. 3 (månedsafregning) modregner vi selvfølgelig dit faktiske forbrug, så du hele tiden betaler præcist, det som du bruger i strøm. Hverken mere eller mindre.