Priser

Prisblad

  Ex moms Inkl moms
Produktabonnementer - pr. måned        
Lokal Fast 23,20 kr. 29,00 kr.
Lokal Variabelt 31,20 kr. 49,00 kr.
         
Tilvalgsprodukter - pr. måned        
Energisikring 39,20 kr. 49,00 kr.
Grøn Energi 39,20 kr. 49,00 kr.
Foreningsstøtte Frit valg   Frit valg  
         
Afgifter (staten) - pr. kWh        
El-afgift 0,90 øre 1,13 øre
Net- og systemtarif 10,00 øre 12,50 øre
Offentlige forpligtelser 24,70 øre 30,88 øre
         
Ydelser og gebyrer vedrørende Netselskab        
Netadministration 8,00 kr. 10,00 kr.
Tillæg ved særlig opkrævning fra netselskab 80,00 kr. 100,00 kr.
         
Vi skal opkræve ydelser og gebyrer på vegne af dit netselskab. Prisen for ydelserne og gebyrsatserne fremgår af dit netselskabs hjemmeside.         
Løbende administration af opkrævning og afregning af ydelser fra dit netselskab er dækket af vores månedlige netadministrationsgebyr. Særlige opkrævninger fra dit netselskab medfører et tillægsgebyr for manuel administration af netselskabets opkrævning.         
         
Øvrige gebyrer        
Opkrævning via Betalingsservice 8,00 kr. 10,00 kr.
Faktura via brev 31,20 kr. 39,00 kr.
Indgåelse af betalingsaftale 100,00 kr.* 100,00 kr.*
Rykkerskrivelse 100,00 kr.* 100,00 kr.*
Inkassoadvisering 100,00 kr.* 100,00 kr.*
Særlige transaktioner 64,00 kr. 80,00 kr.
Skift af leverandør uden varsel 360,00 kr. 450,00  kr. 
Skift af leverandør i bindingsperiode  560,00 kr. 700,00 kr.
* Gebyret er momsfrit og derfor ikke tillagt moms.